УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Физическите лица , желаещи да ПАЗАРУВАТ ОН-ЛАЙН, трябва да попълнят форма за ПОРЪЧКИ съдържаща: име, фамилия, пълен и точен адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефон за контакт.

Юридическото лице или организация, трябва да попълни формата за поръчки, в която до предостави следните лични данни: име и фамилия, пълен и точен адрес за контакт, електронен адрес, телефон за контакт, пълно търговско наименование на регистрираното юридическо лице и седалище, държава, област, Булстат.
Въз основа на данните се издава фактура.

След като формата за поръчки е попълнена на посоченият електронен адрес, фирма “Флора Комерс” Ви изпраща съобщение съдържащо потвърждение за направена поръчка и получената сума след като потребителя е превел – по един от начините посочени в сайта.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:

1. Да посочи валидни име и адрес за доставка, както и телефон за контакт /по възможност да попълни цялата електронна бланка за поръчката/;

2. Да активира изпълнението на поръчката чрез един от начините на заплащане.

Чрез извършване на ПЛАЩАНЕ, потребителят изразява съгласието си с настоящите общи условия.

1. След получаване на валидна поръчка наш представител се свързва с потребителя по телефона или е-mail за да го уведоми за направената поръчка – /включително цена , срок на доставка/

2. Потребителя е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният в сайта начин.

Ако потребителя е обявил невярна информация поръчката се счита за невалидна.

Поверителност

Вашите лични данни са защитени по силата на Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети лица и организации. Ние използваме тази информация за коректна обработка на поръчките, подобряване качеството на обслужването и комуникация с нашите клиенти.