Булченски букет “ Бяла приказка „

Аранжиран е върху микрофон.

Състои се от бели фрезии , гипсофил , зеленина , листа , панделка.

По поръчка на клиент.

цената се определя взависимост от броя на цветята.