Булченски букет за хвърляне

Мини букетче за хвърляне – направен е от 3 малки букетчета ,

които са вързани с панделка.

Аранжиран с алстромерия и роза .

Цената се определя взависимост от броя на цената.