Булченски букет Сияние

Атрактивна и реалистична визия
Бърза и надеждна доставка
Професионални консултации

аранжиран върху пиафлора-микрофон , състои се от лилиум , рози ,

зеленина , гипсофил , берграс .

По поръчка на клиент.

Цената се определя взависимост от броя на цветята.

Може да се направи по индивидуална поръчка