Булченски букет

аранжиран върху пиафлора микрофон.

цветова гама – бяло – оранж.

По поръчка на клиент.

Може да се направи във всякаква цветова гама.

Взависимост от броя на цветята се определя цената.